ØKOLOGI

Respekt for naturen - og det å lære barn å ta vare på seg selv og naturen - er nedfelt i Rammeplan for barnehager - vårt samfunns-mandat og ansvar.

Samtidig som vi satser på sunt kosthold som er bra for oss, ønsker vi at det vi spiser og omgir oss med ikke skal påføre oss eller naturen unødvenige eller skadelige elementer. Vi håper og har tro på at det økologiske vareutvalget skal bli mer tilgjengelig og at prisnivået normaliseres. I løpet av dette tiåret satser vi på en hel-økologisk barnehage.

I løpet av dette barnehageåret er målsetningen å benytte økologiske produkter:

100 % på frukt og grønnsaker, herunder smoothien vår.

100 % av meieriprodukter som melk, fløte, smør og faste oster.

Økologisk frokost: Melk, havregryn, frø, rosiner og kanel.

100 % av brød, knekkebrød og andre ting vi baker selv.

Renholdsmidler som er i kontakt med huden vår: Tøyvask, bord/oppvaskmiddel, håndsåpe. Vi jobber med å finne et bra allrent - produkt.

Barnehagen har andel på Århus andelsgård. I tillegg til at det er en kilde til masse ferske økologiske grønnsaker er det et flott sted å dra på tur fra slutten av august til så lenge vi finner noe å plukke der. Det er mulig å kjøpe andel til familien også - mer informasjon her: http://arhus.origo.no/?ref=checkpoint