Ny organisering fra 1. august.

Hvis vi ser nøye etter kan vi se at Nøtteliten er på vei :)

Fra nytt barnehageår 1. august blir det 3 avdelinger i barnehagen: Bakvendtland, Hompetitten og Nøtteliten.

Bakvendtland er fortsatt avdelingen med de største barna fra 3 - 6 år, nå med 18 plasser.

Hompetitten vil ha ca. 6 barn rundt 2 år, og Nøtteliten ca 6 barn - de aller minste.