Flere avdelinger / grupper i barnehagen.

Fra 1. august vil det være 3 avdelinger og 3 ped.ledere i barnehagen. Etter opptaket i mars vil vi se på barnegruppas sammensetning og hvilken inndeling som passer best. De fysiske lokalene blir noe ikke så mye endret i første omgang - alt dette vil vi se på og planlegge i løpet av våren 2019.