Ansatte

BAKVENDTLAND

Christian Moen

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt siden 2000. Født i 1975

Gitte Kjeldaas

Stilling: Barnepleier

Ansatt siden 1991. Født i 1969

Randi Reiholm

Stilling: Fagarbeider

Ansatt siden 2006. Født 1972

HOMPETITTEN

Avdurahman Rovcanin

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt siden 2012. Født i 1986

Tom Egil Hanes

Stilling: Barnepleier

Ansatt siden 1999. Født i 1976

May Linda Indal

Stilling: Daglig leder
907 32 701
kapbarne@frisurf.no

Ansatt siden 1994. Født i 1968

NØTTELITEN

Mona Harjo

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt siden 2004. Født i 1972

Hilde S. Hermannsen

Stilling: Assistent
951 61 870
stensrud_82@hotmail.com

Andre ansatte

Samson Weldegabr

Stilling: Renholder

Ny renholder - ansatt i 2017.