Her kan du selge ting som andre småbarnsfamilier kan ha behov for.

Send annonsen din til kapbarne@frisurf.no så legger vi den inn.

ØKOLOGI

Respekt for naturen - og det å lære barn å ta vare på seg selv og naturen - er nedfelt i Rammeplan for barnehager - vårt samfunns-mandat og ansvar.

Nyheter